Terrastories

Ipok talë na mumëk tëw

Tïnisano ailë tïpoi